Председателят на Селскостопанска академия ( ССА ) проф.Петър Славейков, който бе избран през мандата на ГЕРБ на фона на спорове и брождения в аграрно-научните среди дали е подходящ за поста, съобщи че в академията за последните 11 месеца от неговото управление са спестени почти 1 млн.лв.

 

Според Славейков около 180 хиляди лева възлизат реализираните икономии в самата система на Академията, а останалите 805 хиляди лева идват от оптимизиране на числения състав на работещите в институтите и опитните станции. За близо година техният брой е намален с 149 щатни бройки - основно хора навършили пенсионна възраст. Това обаче не решава проблемите с финансирането на Селскостопанска академия става ясно от публикувана информация в сайта на ССА.

 

Втора поредна година недостигат над 3 млн. лв. във фонд „Работна заплата“ и още 2 млн. за покриване на разходите - общо 5 млн. лв. Бюджетът на Академията е 26 млн. лв. - толкова, колкото бе и миналата 2012 г., което е с 5 млн. лв. по-малко в сравнение с 2011 г., когато учените разполагаха с 31 млн. лв. годишно. Въпросът може да се разразреши генерално само с промяна в Закона за Селскостопанска академия. Предложения с нужните изменения вече са внесени в Министерски съвет.

 

Социалният диалог и мир в звената на Академията към момента са осигурени, тъй като учените вече редовно получават заплати, подчерта проф. Славейков. Набавени са необходимите средства за горива и материали, нужни за нормалното протичане на жътвената кампания. Увеличени са и средствата за капиталови разходи, които са разпределени между всички звена на институцията. Засилен е контролът върху дейността на научните институти и държавните предприятия. Опитните станции, които по закон имат статут на държавни предприятия и са на самоиздръжка, работят нормално и повечето от тях редовно изплащат задълженията си.

 

По инициатива на проф. Славейков е увеличен броя на членовете на Постоянната експертна комисия по селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания”. В нея ще влязат както хора от институтите на Селскостопанска академия, така и от аграрните университети в България. Това ще даде възможност проектите на агроучените да бъдат оценявани по-реалистично, уточняват от ССА.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!