Модерното земеделие не може да съществуваща без съвременна техника, коментира председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. Васил Николов, по време на VI-я Международен научен конгрес "Машини за селското стопанство" 2018, съобщиха от Академията.
 
 
Събитието се провежда в Бургас, като в него участие вземат над 60 учени от водещи научни институции от 18 държави. Форумът продължава до четвъртък, 28 юни.
 
 
"Първо беше ерата на механизацията, след това автоматизацията, после работизацията, а сега навлизаме в ерата на прецизното земеделие, което поставя нови предизвикателства пред развитието на техниката и технологиите, защото от една страна е свързано с намаляването на човешки труд, от друга с опазване на околната среда и намаляване негативното влияние върху почвата и благоденствието на животните", добави оше проф. Николов.
 
В рамките на форума учените от различните страни имат възможност да представят своите научни достижения и да дискутират проблемите и насоките на развитие на съвременната техника в земеделието. Изнесени бяха 7 пленарни доклада, а по време на научните сесии ще бъдат представени общо над 60 научни доклада.