Не смятам, че служебният министър трябва да се заема с ревизия, а да обхване най-важните приоритети и да работи по тях. Това коментира проф. Иван Станков – зооинженер, служебен министър на земеделието през 2013 г. и изпълнителен директор на НОКА, в ефира на Дарик.

Министърът обеща: Плащанията ще бъдат без закъснение

Според него първото нещо, което трябва да направи проф. Бозуков, е да събере всички представители на властта – директори на дирекции, изпълнителни органи, агенции, неправителствени организации, които да му представят ситуацията в момента. На тази база той да набележи това, което непременно трябва да бъде свършено.

„Най-големият проблем у нас е, че всяко правителство мисли, че историята започва от него. Налага своята програма, като прави пълно отрицание на направеното от предшествениците. Това е нещо много порочно. Трябва да има много по-голяма яснота, затова е нужна приемственост. Всичко добро трябва да бъде прието и да започне работата по надграждане“, убеден е проф. Станков.

А проблемите в земеделския сектор не са никак малко. Няма яснота, тъй като липсва национална аграрна политика. 

„Съобразяваме се с ОСП, но тя до голяма степен не съвпада с нашите интереси. Освен това ОСП дава рамката, а всяка страна трябва да има своя национална аграрна политика. Без нея хаосът ще продължи – монокултурно земеделие, зеленчукопроизводство и животновъдство в немилост, неконкурентни малки стопани. Затова ни трябва една такава стратегия“, категоричен е изпълнителният директор на НОКА.

Той дава за пример животновъдството, където с изключение на някои модерни ферми, стопаните като цяло са в тежко положение. 

„Това може да се промени чрез интеграция на хоризонтално ниво и то чрез групи производители, които са една подценена тема. Пречка е бюрократичният подход – чиновникът да счита, че е най-важният и от него зависи всичко и да налага неща, което води до това, как няма да се решат проблемите, а не как да се решат“, смята дългогодишният преподавател.

Друг ключов момент, който все още не е решен, са поливните системи и напояването, както и науката да се вкара в практиката. 

„За съжаление, българската аграрна наука е на едно битово ниво – малки проекти, колкото да се направят публикации. Липсва обединена наука, която да застане зад няколко важни проблема. При нас всеки работи за себе си, на дребно, без обединяване на интересите на всички, за да може да се получи качествен, ефективен, важен продукт“, тъжно констатира професорът.

За финал той отново повдига въпроса за монокултурното земеделие, което определя като голям проблем. 

„Следващото редовно правителство трябва да изгради една нормална структура, където животновъдството да се застъпи по-широко. Вместо да изнасяме зърно навън и много малко да получаваме, ние трябва да храним животните и да си осигурим вътрешния пазар. Нужно е да се инвестира и в изграждане на производствени мощности“, заключава проф. Станков, подчертавайки, че без качествена продукция няма как да търсим конкурентоспособност.