Проф. Станков, в общественото пространство започна да се спекулира с имената в Служебния кабинет. Вашето също се завъртя за поста Министър на земеделието. Получавали ли сте предложение от Президента да поемете МЗХ?
Не, не съм получавал предложение и вероятно няма да получа.

 

Все пак, бихте ли приели?

Не знам! Трудно ми е да кажа, дали бих приел, ако получа такова предложение...

Докато бяхте начело на МЗХ през 2013 г. разработихте една амбициозна стратегия за развитие на селскостопанския сектор. Тя обаче убягна на управляващите, като че ли. Вие как мислите?
Да, наистина. Въпреки че проф. Димитър Греков беше съавтор в разработването на стратегията, тя беше оставена в страни. А там има заложени толкова много интересни и важни неща. Това е трудът на над 100 души – най-добрите аграрни специалисти в България – представители на науката, на бизнеса, на неправителствения сектор. Това е обобщеното мнение и анализ на най-добрите специалисти за това какво трябва да се направи във всички сектори. И всичко е събрано на едно място. Защото до сега винаги се е работело на парче. Зеленчукопроизводителите са си правили за зеленчуците, Говедовъдите за говедовъдството и т.н. А в тази стратегия е събрано всичко – тя е Библията на българското земеделие.

[news]


Защо според Вас, тази Библия, както я определяте Вие, убягна на управляващите – особено в този важен момент, когато трябваше да се вземат ключови решения за следващите седем години?
За мене това е необяснимо. Дори дочух в едно изказване вицеперемиера Даниела Бобева, как казва, че Служебното правителство ще се занимава с разработването нс стратегии... А такава за селскостопанския сектор има. Не знам защо беше това пренебрежително отношение.

 

Върху какво трябва да фокусира работата си служебния министър на МЗХ, който и да е той?
Земеделското министерство, земеделието, храните и горите – това е най-тежкият сектор. Ето защо всичко трябва да върви паралелно. Най-важното – не трябва да се изпускат европейските пари по еврофондовете. За някои проекти нещата са безвъзвратно закъснели. Има голяма вероятност да изгубиме пари. А навсякъде ври и кипи!
Най-напред служебният министър може би трябва да се заеме с проблема на ветеринарите. Има голям конфликт между ветеринарите – частно практикуващите лекари и МЗХ. Там нещата не са никак добре. Виждате появиха се болести, ветеринарните лекари протестират, не изпълняват профилактичната програма. Има много проблеми да се решават.

Трябва да се засили и контролът върху качеството на храните. Въобще няма направление, което да се сложи на една страна и да изчаква.


Като че ли страната ни е попаднала в една ситуация, в която Европа ни дава пари за нашето земеделие, а самите ние не можем да си ги поискаме както трябва?

Определено смятам, че се намираме точно в такава ситуация. И то не е само при това Правителство и преди беше така. Ние самите си създаваме едни тежки процедури и проблеми и не можем да усвоим средствата, които Европа ни дава – особено по Програмата за развитие на селските райони. И преди беше така. Дори и по Първи стълб не всичко се усвоява. Проблемите са наистина много...

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!