Проектите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от новата ПРСР ще дават приоритет на преработката на българска селскостопанска продукция. В интервю за Националното радио зам.-министърът на земеделието Васил Грудев обяви, че е взето предвид настояване на браншовите организации, с мярката да се стимулира преработката на българска продукция. 
[news]
Наредбата за прилагане на мярка 4.2 в нейния окончателен вид ще вземе предвид и становището на браншовите организации, най-вече що се касае до суровинната обезпеченост на продукти от нашите български земеделски производители, посочи Грудев: „Ние сме отишли по-далеч от срамежливото предложение на браншовите организации 10% от продукцията, която ще бъде преработвана да бъде от регистрирани земеделски производители. Процентът, който ние залагаме в мярката е 40, т.е. ние отиваме на едно по-сериозно изискване с цел преработваната продукция да бъде родна продукция.“ 
 
Това на практика означава, че за да бъде допустим за разглеждане един проект на кандидат по мярката за преработка, то трябва миимум 40% от общата продукция  да бъде или собствено производство, или резултат от договор с регистриран земеделски производител. 
 
Промяната вече е записана в последния вариант на Наредбата, която се очаква да бъде обнародвана в Държавен вестник следващата седмица.
 
В наредбата няма да бъде включено предложението на браншовите организации – физически лица, регистрирани като земеделски стопани да могат да кандидатстват по мярката за преработка. 
 
Приемът по мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 ще започне в края на месец ноември, каза още зам.-министър Грудев. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!