Днес, 30 ноември (понеделник) започва приемът на проекти по мярка 4,2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Той ще продължи до 18 декември, включително. 
 
В Заповедта за приема на МЗХ се посочва, че бюджетът по мярката ще е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро. 
 
В този прием няма да се допускат за финансиране интегрирани проекти и проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции на признати групи/организации на производители.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!