Днес понеделник, 8 юни е последният срок за прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника. Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника по мярката изтече още на 18 май. 
[news]
В рамките на този прием не се допускаха проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. 
 
Бюджетът, отпуснат за първия прием по мярка 4.1 е в размер на 150 000 000 евро. Подадените проекти към края на миналата седмица бяха над 2400. Общата заявена субсидия по проектните предложения е над 700 млн. лв. „По-голямата част от подадените проектни предложения няма да бъдат одобрени, защото за тях няма бюджет, но ще има и други приеми и тези проекти, или подобрени, ще могат отново да бъдат подадени“, посочи в петък земеделският министър Десислава Танева. Тя допълни, че след затваряне на приема по мярката ще се направи предварителен ранкинг на проектите. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!