Приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще започне от 24 юни и ще продължи до 5 юли.

Това става ясно от заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Румен Порожанов, одобрена в петък, 7 юни от земеделския министър Димитър Греков, съобщават от АЗПБ.

В рамките на приема ще се приемат проекти в следните направления:

• Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”–  бюджет 2 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати, изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” –  бюджет 2 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати в сектор "плодове и зеленчуци”, за култури определени в приложение към издадената заповед за прием –  бюджет 10 000 000 евро

• Инвестиции на кандидати земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с *изключение на кандидати с проекти за инвестиции насочени към производство, съхранение и продажба на културите от сектор „зърнено-житни“ и „маслодайни“ култури– с бюджет 17 000 000 евро

• Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива – с бюджет 12 000 000 евро

*През определения период на прием на проекти ограничението не се прилага за кандидати с проекти изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“, в случай че инвестициите са само за задоволяване на собствените нужди на земеделското стопанство.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!