Основни търговско-промишлени палати и технологични университети на България, Гърция, Кипър и Албания обединяват сили по проекта Agroinnoeco, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той бе представен на обучителни семинари в София, Пловдив, Стара Загора и Харманли, организирани от Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

 

Какво ни казахте: Стопаните у нас трудно се доверяват на новите технологии

 

„В рамките на проекта ще има подбор на участници от България с иновативни идеи от сектора на агроиндустрията, които да се включат в планираните обучения и консултации, да разработят свои бизнес планове, да обменят опит на бизнес срещи в Гърция, да се запознаят с възможни източници за финансиране на своите идеи“, обясни Стефан Костадинов, експерт в Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ към БТПП.

Целевата група на Agroinnoeco са освен съществуващи агрофирми, така и млади предприемачи, които нямат създадена фирма, но имат иновативна идея, която трябва да се развие и тества за приложимост на пазара. Те могат да се включат в безплатна платформа от обучения, която включва 14 модула, свързани с предприемачество, маркетинг, разработване на бизнеспланове. На по-късен етап ще бъдат поканени и лектори специалисти от агробизнеса с добра практика.

Обученията по предприемачество ще започнат в началото на 2019 г. в София, като другите градове могат да се включат дистанционно. На тях участниците ще се научат как да изработят собствен бизнесплан, какви кратки информационни форми да попълнят и какви допълнителни файлове са нужни, за да качат своята кандидатура в отделна секция на сайта на Agroinnoeco, който ще бъде активен в най-скоро време.

Всяка страна партньор по проекта ще назначи собствена комисия от 5 човека от различни сектори, като финансов, публичен и др., които ще оценяват качените на сайта бизнес планове. Най-голяма тежест ще бъде факторът иновативност. С приоритет ще бъдат агроидеите, които да улеснят работата на фермерите и увеличат тяхната продукция.

 


„Ще имаме възможност да излъчим 15 български кандидат предприемачи, които да посетят Гърция за още едно обучение, където те ще обменят информация със своите партньори от другите страни – допълни Мариана Танчева, директор на Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ към БТПП. – Ще се опитаме в рамките на проекта да намерим и финансиране, което обаче няма да бъде 100% грант. Ще има усилие на предприемача, някакъв грант и заем с добър лихвен процент. Зависи от самия бизнесплан и времето на реализация.“

За да заявите своето участие в обученията по предприемачество, може да се свържете с организаторите по имейл или телефон, публикувани на сайта на БТПП в секция „Проекти“. Може да следите развитието на проекта и в социалните медии във Фейсбук и Туитър.