Аграрното министерство подготви предложение за спиране на приватизацията на държавното дружество „Сортови семена – Елит“ – София. Това стана ясно от проект за промяна в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
„Сортови семена – Елит“ ЕАД е единственото търговско дружество със сто процента държавен капитал, с предмет на дейност: селекционна дейност, сортоподдържаща селекция по веригата на целия производствен процес, производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал по всички звена на семепроизводствената схема и от всички култури, сортове и хибриди“, посочват мотивите на министерството.
 
Държавната фирма е в процедура за приватизация от 2000 г. Тя е имала седем клона. През годините шест от тях са били продадени като обособени части и дружеството е останало само с един клон - „Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица“, гр. Кнежа.
 
„Наличието на работеща държавна структура за семепроизводство ще бъде фактор, гарантиращ по-голяма устойчивост и стабилност на земеделското производство в страната и ще запази способността за намеса в производството и пазара на семена при необходимост, например за регулация на цените“, се казва още в мотивите. 
 
Според министерството, по този начин държавата ще бъде в състояние да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически и други.
 
 
„Тази група култури изисква сравнително голям обем посевен материал както и адаптиране на сортове към местните почвено-климатични и агрономически условия. В този смисъл държавното дружество ще изпълнява регулативни функции при нормални условия на работа на земеделските системи“, коментира МЗХГ.
 
Ведомството допълва, че особено значима би била ролята на държавата при форсмажорни обстоятелства. „При тези обстоятелства единствено тя е в състояние да осигури финансовия ресурс за биологично и стопанско възпроизводство в отрасъла“, подчертава документът.
 
По данни на министерството, продуктовата листа на „Сортови семена - Елит“ от години включва основно семепроизводство на български сортове и хибриди селскостопански култури позволяващо по-големи възможности за специфично и интензивно производство със значително по-голяма стойност. В същото време през последните години в сектора „Семепроизводство“ се наблюдава значителна загуба на пазарни позиции на семена от автентични български сортове и хибриди.
 
МЗХГ публикува и частична предварителна оценка на въздействието от предложената промяна в приватизационния закон. Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет, обаче, задава редица въпроси, свързани с приватизацията на „Сортови семена - Елит“ и с бъдещето на дружеството. Дирекцията настоява за изготвяне и на окончателната оценка за въздействието на предложената промяна.
 
Срокът за обществено обсъждане на обявения проект изтича на 5 август.