Българските земеделци ще могат безвъзмездно да участват в проект на EIT Food, който да им помогне в трансформацията на стопанства им към регенеративно земеделие. Изпълнител на проекта от българска страна е Асоциацията на българските но-тилъри (АБНТ).

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

„Революцията на регенеративното земеделие” е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта на земеделци е спонсорирано от EIT Food.

Желаещите да участват могат да заявят това до 19 август 2022 г. Организаторите ще селектират подадените заявки. Първите 2 дни от обучението ще се проведат в периода 20-30 септември.

Проектът „Революцията на регенеративното земеделие” включва поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

Проектът ще се провежда в България през годините 2022, 2023 и 2024. Във всяка една от тях ще се селектират за участие мотивирани земеделци, които искат да трансформират стопанствата си по методологията на регенеративното земеделие. Ще се изготвят индивидуални 3-годишни планове за трансформация на техните стопанства. 

Заявка за участие може да подадете ТУК.