Регистрацията на личните стопанства тип „заден двор“ ще става по облекчен ред и ще бъде безплатна, съобщи земеделското министерство, като публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Какво ни казахте: Правилата за „задния двор“ трябва да се променят

За регистрацията ще бъде необходимо да се представи нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава от кметството на населеното място.

Ще отпадне изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

За улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го изпрати в ОДБХ.

Министерството: „Законодателните измененията са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България."

С промените ще се увеличат задълженията на местната власт при открити заболявания по животните. Целта е навреме да се вземат мерки за ограничаване и ликвидиране на заразата.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти.

За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

От министерството допълват, че ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място.

Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Ще бъде забранено на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е от днес до 4 декември тази година. Мотивите на аграрното ведомство за предложените промени вижте тук.