Когато в едно стопанство е регистрирана зараза, дейностите по нейното ликвидиране вече ще могат да се изпълняват от външни лица. Това става ясно от Проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация (ДДДД) при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Ветеринари: БАБХ нарушава закона

Документът е дело на работна група, а правото за прехвърляне на тези дейности по ДДДД, различни от официалния контрол, се дава съгласно европейски регламент. 

„Мерките са доказали своя задължителен характер при осъществяването на контрол по здравеопазването на животните. При тяхното изпълнение обаче контролният орган среща редица трудности, отнасящи се до организацията на работния процес, което оказва негативно влияние върху качеството и времето за изпълнението им“, обяснява в своите мотиви земеделският зам.-министър доц. Янко Иванов. 

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност има възможност да се възлагат обществени поръчки за мерките по ДДДД от изпълнители, различни от служителите на БАБХ. За целта обаче им е нужно удостоверение, издадено от висши училища или обучителен център по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ.

Контролът по всички тези дейности обаче остава в ръцете на инспекторите от ОДБХ, които имат право на свободен достъп до офисите, работните и складовите помещения на изпълнителите; да изискват информация и документи; да вземат проби за лабораторни анализи; да съставят актове при нарушения.

Проектодокументът е качен на страницата на Министерството на земеделието за обюествено обсъждане до 28 октомври.