Земеделските стопани, които сами се осигуряват, ще трябва да внасят догодина с 60% по-големи отчисления за социални осигуровки.
 
 
Това предвижда проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г., обявен от бТВ. Документът предвижда минималната сума, върху която се осигуряват земеделските стопани, да се повиши драстично от 350 лв. на месец на 560 лв. на месец.
 
В резултат размерът на вноската ще скочи от 109,55 лв. на 175,28 лв. Сумата е за социално и здравно осигуряване, включително за общо заболяване и майчинство.
 
За догодина се очаква минималната работна заплата да стане 560 лв. Предвижда се това да бъде и най-ниската сума, върху която самонаетите могат да се осигуряват. За земеделските стопани обаче скокът е особено тежък. Техните вноски за социално осигуряване бяха увеличени и през тази година, но в рамките на 17%, като минималната облагаема сума се вдигна от 300 на 350 лв. на месец.
 
Обявените намерения за повишаване на вноските тепърва ще се обсъждат в Народното събрание в рамките на бюджетната процедура за 2019 г., а окончателното решение се очаква през декември.