Възстановяването на собствеността върху земеделски земи, които в миналото са били национализирани, трябва да приключи и това може да стане с новия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
Екип на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи днес пред ресорната Комисия по земеделие в Народното събрание основните насоки в проектозакона.
 
„Предлагаме стегната процедура, за да се приключат нещата с реституцията. Предвижда се 2-годишен срок, в който собствениците на земеделски земи и техните наследници да могат да си потърсят парцелите със скица на имота“, съобщи Лилия Стоянова, директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“.
 
Тя подчерта, че страната ни е длъжна да изпълни Протокол 1 от Конвенцията за защита на правата на човека, според който собствеността трябва да бъде възстановена без всякакви уговорки.
 
Заявленията за реституция на земеделски земи се приемаха до 1 август 1992 г., а след тази дата възстановяването на собствеността става единствено по съдебен ред.
 
За новия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи парламентът определи срок до края на октомври тази година, в който Министерският съвет трябва да внесе проекта за разглеждане от народните представители. Председателят на ресорната комисия Десислава Танева заяви, че този срок е твърде кратък и вероятно ще трябва да бъде удължен. За целта ще бъдат проведени консултации с останалите парламентарни сили.