Одобрените заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще могат безвъзмездно да даряват бързоразвалящите се продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, съобщиха от ДФЗ.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Заповедта е издадена от служебния земеделски министър във връзка с обявените в страната мерки и минаването в онлайн обучение.

Форсмажорното обстоятелство се изразява в невъзможност за осъществяване на доставки до учебните заведения на вече закупени или произведени плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

Дарените продукти могат да бъдат отчетени в заявките за плащане, които одобрените заявители подават по реда на чл. 18 от Наредбата, като доставени съгласно графика, одобрен от ДФЗ. 

Към заявката за плащане се прилага документ, който доказва, че продуктите са закупени или произведени с цел доставка преди първия ден на въвеждане на забраната за присъствено провеждане на учебните занятия. 

Заявителят трябва да посочи също, че продуктите са предоставени безвъзмездно на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка не по-късно от края на втория ден след въвеждане на неприсъственото обучение.

Количествата на предоставените за дарение продукти трябва да отговарят на броя на доставките за периода от двата дни, като са съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение и регламентираните допустими количества на порциите.