Продължават тристранните преговори в Брюксел относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. На заседанието в понеделник (30.11.2020), Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент (ЕП) заседава от 16:30 до 18:45 часа. 

Министърът: Ще има електронен контрол за справедливо разпределение на субсидиите

В дистанционна връзка членовете на Комисията, заедно с представители на Съвета на ЕС ще обсъдят актуалното състояние на текущите тристранни преговори по важни за бъдещата ОСП законодателни текстове.

Пред комисията ще бъдат докладвани преходни разпоредби за подкрепата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) . Именно днес, 30 ноември, ще се проведе дебат относно резултатите от тристранните преговори.

След това ще бъде представена презентация на проучването за зелената сделка и ОСП - последици от политиката за адаптиране на земеделските практики и за запазване на природните ресурси на ЕС. Презентацията ще бъде последвана от дебат по темата.

Заседанията продължават и на 1 декември, когато ще бъдат обсъдени преходните разпоредби за подкрепата от ЕЗФРСР и ЕФГЗ. Във вторник ще се проведе и гласуване на временното споразумение за тристранно споразумение.

В рамките на деня комисарят по земеделие Януш Войчеховски ще оглави дебат относно националните стратегически планове. Той ще представи водещи препоръки на Комисията към държавите членки.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg