Към момента продължава прибирането на реколтата от пшеница в Добричко. Общо засетите площи с нея наброяват 1 221 971 дка. 
 
 
Единствено в община Добрич реколтирането е изпълнено на напълно. Към момента средният добив е 520 кг/дка, а общото количество на реколтата е 10 863 тона, сочат данни на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
За територията на цялата Добричка област прибраната пшеница е 489 610 тона, при отчетен среден добив от 542 кг/дка. В Генерал Тошево и Каварна реколтирането е към края си, като там остават за обработка още около 20 % от засетите площи. Машините, които продължават да работят в региона са 587 зърнокомбайна.
 
При ечемикът реколтата е прибрана на изцяло в Добричко. Отчетеният среден добив е в размер на 540 кг/дка, а общото количество прибрана продукция е  10 085 тона. Общо засетите с ечемик площи в Добричка област са 18 664 дка.
 
Оперативните данни на ресорното ведомство към 12 юли сочат, че са реколтирани със 7% по-малко площи с пшеница, спрямо отчетените по същото време на 2017 г. в страната. 
 
 
Отделно при площите с тритикале, ечемик и ръж намалението е по-съществено - от 12,3% до 18,2%. При тези култури (с изключение на ръжта) се наблюдава и по-нисък среден добив - с между 4,4% (при пшеницата) и 11,8% (при маслодайната рапица).
 
В резултат, прибраните количества пшеница, тритикале, ръж и ечемик са под миналогодишните, като най-съществено е намалението при ечемика – с 22,1%. До момента, единствено реколтата от маслодайна рапица е над нивото отпреди една година (с близо 33%), което се дължи основно на по-ранното й прибиране, пише в анализа на МЗХГ.