Все още продължава да тече периодът на задържане на животните по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството. Срокът на задържане е в размер на 100 дни – от 24 юни до 1 октомври 2017 г. и важи за стопанствата с над 50 животни.
 
 
Важно е земеделските стопани, заявили животни по схемата да продължат да ги отглеждат в стопанствата си до началото на октомври, за да не бъдат санкционирани.
 
На 11 септември 2017 г. изтече периодът на задържане на животните, заявени за подпомагане по схемите за обвързана с производството директна подкрепа за 2017 г. Периодът на задържане по схемите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави; за млечни крави под селекционен контрол; за млечни крави в планински райони (5-9); за месодайни крави и/или юници; за месодайни крави под селекционен контрол; за овце-майки и/ или кози-майки в планински райони (10-49 животни);  за обвързано подпомагане за биволи)  през настоящата година беше в размер на 80 дни – от 24 юни до 11 септември 2017 г.