Три важни теми се откроиха тази година по време на форума-семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България, организиран от Българска асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните (БАМ-я). Една от тях е организациите на производители. 

Гласувайте:  Одобрявате ли Иван Иванов за земеделски министър?

“Наблюдава се определено групиране на производители на малини и ягодоплодни, които вече осъзнават необходимостта и нуждата на такива структури за съвместна работа”, каза Божидар Петков, председател на БАМ-я и изрази надежда, че при началото на следващия сезон ще има поне една или две такива структури на групи или организации на производители.  

Петков отбеляза, че втората тема от дискусиите на семинара бе за алтернативни източници на вода за напояване. 
“Тези източници могат да се намерят от язовирите, които са публична-общинска собственост или публична-държавна собственост на територията на общините, които миналата и по-миналата година имаха изключително големи затруднения с поливната вода, доставяна от “Напоителни системи””, посочи Петков. 

Водният ресурс е от решаващо значение за отглеждането на ягодоплодните и от сектора търсят варианти за справяне със ситуацията. 

“Искахме да видим какви възможности има - дали чрез създаване на група за напояване или малинопроизводители, които се намират в непосредствена близост до такъв вид язовир да използват водата за поливни нужди. Защото разбираме, че част от тези язовири се дават на концесия или под наем на хора, които ги стопанисват за отглеждане на риба и други аквакултури, но не и за напояване”, поясни Петков. 

От министерството увериха малинопроизводителите, че има регистър на язовирите и може да се провери кой с какъв статут е, като при определени постъпки, може да се премине към определено ползване на водата от тези язовири. 

Малинопроизводителите имаха възможност да се запознаят с нови сортове ягодоплодни, които са подходящи както за машинно бране, така и за пресния пазар. 
Оранжерийното отглеждане на ягодоплодни, както и органичното торене като алтернатива на скъпо струващите минерални торове също бяха засегнати по време на семинара.