Производството на месо и млечни продукти в Европа трябва да бъде съкратено с 50% до 2050 г. Така ще бъдат постигнати целите от Парижкото споразумение. Тези данни излизат от доклада  „What is the Safe Operating Space for EU livestock?“ на независимия фонд Rural Investment Support For Europe (RISE), информира изданието The Independent.

До 2025 г. 1/3 от финландските ферми ще са извън бизнеса


Авторите призовават Европейската комисия да разработи съответни мерки, насочени към понижаване на производството на животинска продукция. В частност експертите предлагат да се въведат допълнителни данъци и да се продават субсидирани местни продукти за потребителите с ниско ниво на доходите.

Както отбелязват авторите на доклада, те се надяват като резултат потребителите да бъдат готови да заплатят по-висока цена за висококачествено месо, което е произведено в екологични условия и в синхрон с нормите за защита на околната среда и ландшафта.

В доклада се говори, че в момента жителите на Европа консумират средно два пъти повече месо, отколкото гласят препоръките на националните агенции по хранене.

Съгласно изчисленията на FAO животновъдството представлява най-големия в света потребител на земни ресурси. Територията за паша и отглеждане на фуражни култури възлизат на почти 80% от всички земеделски земи.

По-рано специалисти от организациите Institute for Agriculture and Trade Policy и GRAIN стигнаха до извода, че най-големите производители на месо и млечни продукти може да станат основен източник на въглероден диоксид до 2050 г. Както отбелязват експертите, без предприемането на допълнителни мерки животновъдната индустрия ще заеме 80% от емисионния бюджет СО2 до средата на века.

В момента Китай, САЩ, ЕС, Канада, Бразилия, Аржентина, Австралия и Нова Зеландия са отговорни за 60% от навлизащите в атмосферата парникови газове заради производството на мляко и месо.

Петте най-големи производители на месни и млечни продукти в света  (JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America и Fonterra) всяка година са източник на най-голям обем парникови газове. Те оставят зад себе си нефтени компании като Exxon, Shell или BP.