Признаха нова група на производители в сектор „Медицински и етерично-маслени култури”.
 
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, „Българска роза – Иван Вазово“ ООД вече е официално призната за група на производители.
 
В групата членуват четирима земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999 г., с производство на маслодайна роза на площ от 7,68 ха в землището на село Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив. Групата на производители „Българска роза – Иван Вазово“ ООД ще извършва дейности за постигане на цели свързани с концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, включително добиване и продажба на розово масло.