Призната е нова група на производители на лавандула и маточина. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
 
 
Дружество с ограничена отговорност „Консорциум Хербал ойл – Калиакра“ е признато за група на производители в сектор „Медицински и етеричномаслени култури”.
 
В групата членуват пет земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999 г., с производство на лавандула и маточина в землището на град Каварна, община Добрич. Групата на производители ще извършва дейности за постигане на определени цели, свързани с концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, включително добиване и подготовка за продажби на масло от лавандула и маточина.