Млекопроизводството в момента е изправено пред редица предизвикателства. От една страна продуктите трябва да отговарят на високи екологични стандартни и изисквания към грижата животните, а от друга пазарът изисква ниска цена, съобщава ec.europa.eu.

Форум събира малки земеделски стопани в ЕС

Кирстен Восница, която управлява ферма със 120 млечни крави в Шлезвиг-Холщайн заедно със съпруга си Герд Албертсен, вярва в постигането на баланс между продуктивност и грижа за животните.

Като млекопроизводител смятам, че щастливите крави са основата на нашия икономически и емоционален успех. Освен това усещам, че това е ключово за приемствеността и за продукта „мляко“ в очите на обществото, казва Восница. Тя описва своя подход:

„В нашата ферма се опитваме да работим по система, която отговаря на размерите и ресурсите на стопанството, натовареността, нашите приоритети и риска, който можем да поемем. Стремим се да не изискваме прекалено много от системата, като изграждаме буфер“.

Восница работи за устойчиво производство на мляко. Устойчивостта позволява да се справя с проблемите или непланираните предизвикателства, които се появяват от време на време и влияят на приходите на стопанството. Повечето устойчиви системи са подготвени да се справят с по-големи „турбуленции“.Конкретно това означава, че Восница поддържа добива на мляко на ниво 10 000 кг на лактация.

„Повишавайки нивото до максималното, би изисквало да се увеличи дажбата на кравата“, казва Восница и допълва – „Вместо това ние избираме да отглеждаме кравите в система, която съчетава оборно отглеждане и интензивна паша“.

„Това ни позволява да поддържаме животните в добро здраве и да удължаваме времето на престой на кравите във фермата, което в момента е 7-8 години. Като резултат това води до намаляване на случаите на заместване на юници, което ни спестява работа и разходи за производство“, казва Восница.

Така се изгражда икономически жизнена система и по-малко стрес за Восница, съпруга й и животните им.

Производството на мляко, разбира се, може да се осъществява по много различни начини. Има толкова решения и именно това ги прави сериозно предизвикателство за прилагане в различните ферми, смята фермерката. Тя вярва, че е важно да се гледа зад оградата.

Именно поради това Восница е част от една Европейската фокус група и Оперативна група.

„Имах възможността да се запозная с френски опит, при който се дои само 13 пъти седмично по време на периода на лятната паша – без това да води до негативи за здравето на кравите“, разказва тя.

„Това може да бъде решение за нас през лятото, когато повечето и крави са в края на своята лактация. Тъй като нямаме друга работна ръка в стопанството, това може да подобри баланса живот/работа“, допълва Восница. Тя вярва в положителния ефект от обмяната на знания между фермери, експерти и изследователи.

„Ако се прави по правилния начин, това ще е от полза за фермерите и техните семейства да постигнат по-добър икономически резултат, но и да извлекат удовлетворение от работата си“, казва още Восница.