Берлинският университет „Хумболт“ разработи приложение, което позволява да се оценяват предварително рисковете в земеделието. В моделите за оценка на климатичните рискове често присъстват огромно количество данни – става дума за информация за времето, данни за реколтата, цените, свойствата на почвата и т.н., пише изданието IDW.

Как се отглеждат растения в херметични камери с микрокосмос?

Изследователи от университета разработиха интерактивна форма "Smart Small Farm App — анализ на рисковете в земеделието и инструмент за оценка на застраховането", която позволява например да получите данни за времето в зависимост от местонахождението си.

Фермерите може да съставят свой индивидуален индекс на времето и да потвърдят този показател със собствени данни за реколтата на нивата си. Освен това приложението генерира прогноза за доходите на базата на различни прогнозиращи модели, казват разработчиците.

Новото приложението е привлекателно, поради факта, че данните са така представени и обработени, че създават ясна представа за случващото се. То е подходящо за неособено добре напреднали в технологиите фермери.