Лихвата по кредитите, отпускани пряко от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), за 2021 г. ще бъдат в размер на 2,5%. Това бе решено на заседание на Управителния съвет на Фонда.

Проект на таблицата за новото СПО в детайли

Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. 

“Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България”, припомнят от пресслужбата на ДФЗ.

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:

Целта на схемата е стимулиране на инвестиционния процес в областта на селското стопанство, повишаване на конкурентоспособността и качеството на произведената селскостопанска продукция, посредством предоставяне на кредитен ресурс за реализация на проекти в следните направления:
        - Растениевъдство – създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство;
        - Животновъдство – създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови  животни;
        - Техническо обезпечаване - закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство.