В още две землища в област Кърджали предстои да бъдат третирани различни площи заради нападението от марокански скакалци след решение на Областната епизоотична комисия. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уточниха, че предстои да бъде осъществена обработка на площите от въздуха в община Джебел и община Кирково. В община Джебел ще бъдат обработени 1000 дка в село Купците, а в община Кирково -1000 дка в село Стоманци.

На свое заседание Областна епизоотична комисия към Областна администрация – Кърджали взе решение да започнат третирания на различни територии от областта. 

До момента в област Кърджали са третирани землищата на община Черноочене – 8500 дка, и землищата на община Кърджали – 3843 дка.

Причината за това е масовото намножаване на икономически важния вредител - марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus).
Подобно намножаване на територията на страната ни имаше преди около десетилетие, когато стопаните в областта реализираха големи загуби. 

Мароканският скакалец е опасен с това, че освен дива растителност, храсти и треви, може да достигне и културните растения на полето и в градината. 

От няколко дни в област Кърджали се обработва срещу насекомото, като третирането чрез летателен способ бе одобрено след като наземните обработки на терените не дадоха резултат. Бяха обработени площи на територията на община Кърджали в селата: Севдалина, Скална глава, Зайчино, Багра, Охлювец, Божак, Голяма бара, Чилик, както и в община Черноочене в землищата на селата Стражница, Верско, Възел, Комунига, Габрово, Женда, Яворово, Свободиново.

От БАБХ уточняват, че избраният продукт за растителна защита не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.