Приемът на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е обявен - поне засега - за 19 април. 

Участвайте в анкетата на Агри.БГ: Ще кандидатствате ли по подмярка 4.1 за инвестиции?

Един от критериите за оценка е формулиран по следния начин “Инвестиции в иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации”, като минималното изискване е най-малко 30% от допустимите разходи да са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии. 

Все още от министерството няма формирана дефиниция какво е точно иновация и как се доказва тя, отбелязват от бранша. 

След втора среща на работната група за предстоящия прием по подмярка 4.1 това важно уточнение не е направено, а времето тече. 

Един от вариантите за доказването на иновация е това да става с патент. Тук обаче се появява следният контра аргумент - ако нещо е иновация през тази или миналата година, патентът му би могъл да излезе след една или две години, тъй като процедурите са тромави. 

Има и друго - ако дадена технология има патент отпреди 10 години, как би могла през април 2021 г. да бъде описана като иновация - днес това може вече да е наложена практика, чудят се от бранша. 

Бързи и лесни примери: 
- Системата за прикачване на една прикачна машина може да е патентована;
- Парктроникът на трактора да има патент. 

Само тези два примера дават яснота, че няма как тези патенти да са свързани с иновативната работа на машините на полето.  

Именно заради това следва да има ясна и точна дефиниция за иновация и нейното доказване. 

 

Последният срок за приемане на становища е до 5 април - идния понеделник. След тази дата ще са необходими около 2-3 дни, за да се оформи наредбата и в нея от бранша се надяват тази чакана и искана дефиниция за иновация да бъде записана. 

Не е сериозно да се смята, че проверяващите проектите имат един и същи аршин за това какво е иновация и дали трябва да се хвърлят всички очаквания на тяхната представа за това. Не може да се вярва, че този проверяващ е напълно в крак с различните сектори в селското стопанство и да знае кое предложение в даден проект е иновативно. 

Историята помни проекти от предишни приеми като такъв за изграждане на хладилно предприятие. В котелното, което отоплява административната сграда на това хладилно предприятие, имало датчик, който е патентован. И целият проект получава зелена светлина заради тази “иновация” без тя да е свързана с технология по замразяване и съхраняване на зеленчуци. 

Ако пък от министерството не намират капацитет да формулират ясно и точно какво е иновация и как се доказва, може би от бранша ще имат тази възможност да дадат свое предложение и то да бъде използвано. 

Все пак за изпълнението на този критерий ще се дават 15 точки