В областните служби по земеделие ще се приемат възражения по допустимия слой, като документите трябва да са подадени до 12-и Януари 2015г. Образци на жалбите се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”, а попълнените документи ще се приемат във всички Областни дирекции "Земеделие".

 

Възраженията задължително трябва да съдържат идентификаторите на парцелите, които не са включени в допустимия слой за подпомагане. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние”. Това ще стане в срок до 25 февруари 2015 г.

 

На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” ще коригира и плащанията по схемите, и мерките, обвързани със слоя. Както Фермер.БГ вече писа, земеделските производители могат да направят справките си на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!