Въпреки че в Европейския парламент няма официални заседания през следващите няколко седмици, подготовката на важни законодателни текстове продължава, съобщават от ЕП. Депутатите ще гласуват окончателната си позиция по предложението за бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г. Това решение ще повлияе и на плановете за реформиране на Общата селскостопанска политика на ЕС, която е едно от най-големите пера в бюджета.

Разходите за селско стопанство представляват около 40% от годишния бюджет на Европейския съюз, което определя ключовата роля на аграрната политика в европейския проект.

Присъединяването на 13 нови страни-членки към ЕС от 2004 г. налага тази политика да бъде адаптирана към нови предизвикателства. Парламентът, Съветът и Комисията достигнаха предварително съгласие по промените. Трите европейски институции сключиха споразумение на 26 юни 2013 г., което покрива въпроси като осигуряването на допълнителна подкрепа за младите селскостопански производители, укрепването на статута на организациите на производителите и стимулирането на екологосъобразно селско стопанство. Споразумението не включва налагането на таван на преките плащания за по-големите производители и решение за точното разпределение на средствата, тъй като тези теми са свързани с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС.

Парламентът ще гласува окончателно целия пакет след уточняване на финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г.

ОСП в цифри – инфографика на Европейския парламент: 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!