Приемът по схема „Училищно мляко“ започва от 1 септември, информират от МЗХ. Кандидатите могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представители на едно или повече учебни заведения. Документите се подават по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати.

 

Схемата цели да създаде у децата навици за консумация на мляко и млечни продукти и траен интерес към здравословното хранене. В обхвата й са включени всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни. Максималното количество за дете е 0,25 литра мляко на ден. Млякото задължително се предоставя в опаковка за еднократно ползване. На етикета ясно трябва да е изписано неговото количество и срокът на годност. Същото се отнася за сиренето и кашкавала, които се дават на децата. Ако се предлагат сандвичи с млечни продукти, те трябва да са опаковани поотделно и на етикета да е обозначено тяхното количество.

 

По схемата не се подпомагат мляко и млечни продукти, използвани за приготвяне на ястия. Помощта, която Европейската комисия отпуска чрез Разплащателната агенция, е 18,15 евро/100 кг за млечни продукти от Категория І, 16,34 евро/100 кг за млечни продукти от Категория ІІ, 54,45 евро/100 кг за продукти от категория III, 138,85 евро/100 кг за продукти от Категория V, описани в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 657/2008.

 

Документите за кандидатстване са публикувани на www.dfz.bg/ в менюто „Селскостопански пазарни механизми”, секция „Мляко”/„Училищно мляко”/”Бланки и документи”.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!