Фермери, които започват да прилагат технологията No-Till, виждат предимствата на „Славянка УАС“ в запазването на влагата от растителните остатъци след жътва с хедера.

No-Till дава рекордни зърнени добиви в сушата

Хедерът прибира зърното от класовете, като стърнището е оставено високо в сравнение с конвенционалния хедер, който жъне ниско долу.

Температура на почвата през горещините във високото стърнище е с 10 и повече градуса по-ниска в сравнение с ниското стърнище. Високите остатъци пазят сянка и по този начин не позволяват на влагата да се изпари бързо, а при паднал валеж я запазват дълго време. При силен вятър не се получава бързо изпарение на влагата и ерозия на почвата. Също така през зимата снеговете се задържат и са равномерно разпределени на полето.

Някои земеделски производители след жътва засяват втора култура – царевица или междинна покривна култура – Sunn Hemp (Crotalaria Juncea), поради наличната влага в почвата. Crotalaria Juncea е сухоустойчива бобова тропическа култура, която расте в горещините. С две думи, колкото е по-горещо, толкова повече расте.

Sunn Hemp за отрицателно време (около 60 дни) фиксира азот, като образува грудки. Това, разбира се, ще намали торовите норми за следващата култура. Растението има мощна коренова система, като продълбочава почвата, задушава плевелите и води борба с нематодите. 

Вариантите след това са да бъде извършена сеитба директно, да се инкорпорира с обработка или да се използва за фураж. Хедерът може да се използва при конвенционалната технология, като след това се прави обработка за справяне с растителните остатъци.

Скоростта на комбайна със „Славянка УАС“ е 9 – 12 км/ч, като производителността е 35 – 50 дка/ч и не се използва сечката.

Земеделци, които използват стрипер хедер „Славянка УАС“ спестяват разходи от гориво, поддръжка на комбайна и други. Освен това прибират зърното от полето два пъти по-бързо. Колкото по-бързо се прибере реколтата, толкова по-малки ще са загубите на зърно от падането на влажността в процеса на прибирането. 

Защо стрипер хедерът е с два барабана и образува „вакуумен ефект“?

При контакта на овършаващия барабан с класовете зърната могат да паднат гравитачно особено когато влажността на зърното е ниска и от сортови особености (безосилеста пшеница). Битер барабанът не позволява зърното да падне и го вкарва в шнека. Освен това спомага за прибиране на всички братя и дребни семена на върха на класа при полегнали посеви.

Защо е с верижно задвижване и постоянни обороти?

Това се прави за по-добро прибиране и при ниска скорост, за по-добра здравина, предпазване от пожар и добра работа при полегнали посеви и заплевелени полета. 

Въпрос на технология е дали веднага след жътва ще се направи обработка, ще се остави стърнището до пролетта или незабавно ще се засее втора култура или междинна покривна култура.

Повече за двубарабанния стрипер хедер може да научите от Фарморганикс България ЕООД на www.slavyankauas.bg