Без все още да се посочват конкретни срокове за начало на публичното обсъждане на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства, както и обнародването ѝ в Държавен вестник, от Земеделското министерство са заявили готовност за отваряне на прием по мярката през месец юни.
[news]
Това съобщи за Фермер.БГ съпредседателят на Националния съюз на говедовъдите в България Рангел Матански, който взе участие в понеделник в работна група в МЗХ по обсъждане на Наредбата. 
 
„В момента се разглежда наредбата по мярка 6.3. Паралелно с това тече обществено обсъждане на Проекта на Наредба за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, по която Службата за съвети в земеделието ще изготвя безплатно проекти на кандидатите. Днес и утре има избор на външни консултанти, обявен от НССЗ. След общественото обсъждане трябва да се обнародва Наредбата за Консултантските услуги, по която единственият допустим бенефициент е НССЗ. Службата ще кандидатства за това да изработва безплатно проектите на малките фермери. През това време ще тече публично обсъждане на наредбата по мярка 6.3“, обясни Матански. 
 
След вчерашната работна среща в МЗХ, има някои корекции по Наредбата, които предстои да се изчистят от администрацията, за да не водят до заблуда на потенциалните бенефициенти; да се прецизират нещата, за да се приложи мярката коректно, да бъде по-разбираема, каза Матански.