Съгласно последната прогноза на Министерство на земеделието на САЩ (USDA), през 2020 г.  световното производство на свинско месо ще намалее с 10%. Това ще бъде най-ниският показател, регистриран от 2007 г. насам, съобщава euromeatnews.com. 

Ирландците скочиха срещу вноса на свинско месо от страни с АЧС

Очаква се, че повечето основни износители ще увеличат обемите на доставка, вследствие на повишеното търсене от страна на държави, пострадали от африканската чума по свинете (АЧС). Това обаче няма да е достатъчно, за да компенсира прогнозирания спад на производството в Китай, Виетнам и Филипини. 

Експертите смятат, че Китай през 2020 г. ще произведе с ¼ по-малко свинско месо (34,8 млн. тона), сравнено с 2019 г. През август поголовието от свине в страната бе по-малко с 40% спрямо година по-рано. Спадът в обемите на вътрешното производство ще повиши зависимостта от вноса, поради това доставките в страната през следващата година ще достигнат 3,5 млн. тона. 

По прогнози потреблението на свинско месо в Китай ще намалее с 20% през 2020 г. Ако по-рано основният двигател на спада бяха опасенията от АЧС, то сега на първо място са високите цени. 

Повишеното търсене от страна на Китай ще бъде използвано максимално от големите износители на свинско месо. 

САЩ ще увеличат доставките въпреки по-високите митнически такси. Бразилия ще достави с 20% повече продукция през 2020 г. Възможностите на тази страна са ограничени, тъй като само няколко предприятия са получили разрешение за износ от властите на Китай. 

Износът от страните от ЕС също ще се увеличи. Намаляването на вътрешното потребление и на поголовието от свине вероятно ще ограничи ръста на обема на производство.