През миналата година площите с лозови насаждения в земеделските стопанствата са 51 272 ха, като от тях 34 111 ха са реколтирани. Това сочат окончателните данни от изследване на отдел „Агростатистика“ на министерството на земеделието, храните и горите. 
 
Произведеното грозде е с 5% по-малко спрямо предходната година. 
 
В Югоизточния район е произведено 51% от гроздето, а в Южния централен район – 25%. Червените винени сортове запазват доминиращата си роля в структурата на лозовите насаждения.
 
Около 3% от площите в стопанствата с млади, невстъпили в плододаване лозя. Вследствие на лоши климатични условия от около 1.4 хил. ха плододаващи лозя не е прибрана продукцията, а за над 14 хил. ха не са полагани грижи поради икономически и социални причини. 
 
 
Неподдържаните лозя, както и тези на маломерни и разпокъсани парцели, извън земеделските стопанства са над 12 хил. ха. Общо площите с лозя в България през 2017 г. са били 63 952 ха.
 
 
Произведеното вино през 2017 година е 1 193 092 хектолитра, като от тях 113 195 хектолитра са произведени в извън промишлени условия.