Защо в индикативния график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г. не са включени мерките 6.1 за младите фермери и 6.4 за неземеделски дейности? Фермер.БГ зададе въпросът на земеделския министър Десислава Танева.
 
"Индикативният график е направен по няколко критерия – сред които е възможността и административния капацитет на Държавен фонд земеделие да обработи съответните проектни предложения в съответните срокове по наредби. 
 
Успешното финализиране на ПРСР 2007-2013 през 2015 г. беше за сметка на забавянето на подписването на договори по мерките на новата програма. Така че ние няма как да отворим всички мерки по ПРСР, проектите да стоят във Фонда и в същото време да няма административния капацитет те да бъдат обработени. 

 
За 2016 г. са предвидени мерки, инвестициите, в които изискват по-дълъг срок. По отношение на мярка млад фермер, имаше прием през 2015 г. и по уверение на Фонд Земеделие започна контрактуването на договорите, което трябва да приключи до края на януари", обясни Танева.
 
По отношение на мярката за инвестиции в неземеделски дейности министърът коментира, че най-често задаваният въпрос е по повод инвестициите в къщи за гости. За този вид инвестиции обаче МЗХ трябва да направи много точен анализ относно това с какво допринесоха инвестициите в къщи за гости в предходния програмен период за разнообразяването на икономическите дейности в селата, до каква заетост и до какви работни места доведоха. Така ще се заложат критерии, според които да е ясно, че подобни инвестиции са икономически обосновани за населените места, посочи Десислава Танева.