Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 1 394 186 лева на 147 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от пресофиса на фонда. 
 
 
Заедно с разплатените на 14 ноември средства, общият размер на плащанията по мярката достигна 2 914 896 лева, изплатени на 315 земеделски стопани.
 
611 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки.
 
Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на фонда (Отдел РРА - РА), от където земеделските стопани – кандидати по мярката, могат да получат допълнителна информация.