Изплатени са 5 161 019 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 г. 

Четете още: През юни се отварят два приема за инвестиции и преработка по ПРСР

Подпомагане получиха общо 3 192 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. За останалите 177 стопани ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки, уточняват от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Средствата са преведени на стопани, кандидатствали в периода от 19 февруари до 30 април 2024 г. Размерът на ставката е 380 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите. 

От Фонда припомнят, че от 13 май до 31 май 2024 г. е отворен допълнителен прием на заявления по схемата по искане на браншовите организации. Изплащането на средствата по допълнителния прием ще е до 17 юни 2024 г.

Бюджетът по схемата за 2024 г. е 10 млн. лв. Помощта се предоставя на два етапа – през пролетта и есента. 

Подпомагат се земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, като помощта е до 100 % от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения, съобразно Националната програма, за т.нар. „зимни пръскания”. 

Средствата, които се предоставят за втория етап, са до 140 лв. с ДДС и покриват част от разходите, направени за растителнозащитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад.