Въпреки лабораторните изследвания, които отхвърлиха наличието на африканска чума след открития мъртъв глиган край Шабла на 1 август, специалистите предупредиха, че трябва да се подходи с повишено внимание.
 
 
Затегнатия контрол се дължи най-вече на сериозността на заболяването, ако проникне в страната ни, както и на увеличаващия се брой огнища в северната ни съседка, където регистрираните към момента са 576. Най-близкото от тях е разположено на 20 км от границата ни.
 
Планирано е до края на месеца да се проведе преброяване на прасетата в личните стопанства, в много населени места, на страната. По закон всеки стопанин е длъжен да регистрира животните си, но много от тях не са го направили. В много общини вече се извършва регистрация на домашните прасета. Регистрацията се извършва във връзка с необходимостта от изплащане на обезщетения при евентуално възникване на огнище на африканска чума по свинетe. Необходимо е стопаните на домашни прасета, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, да подадат следната информация: трите имена на собственика, точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.
 
В Румъния болестта в голяма част е пламнала именно в подобни дребни стопанства от типа заден двор и при появата на симптоми на зараза много от фермерите крият животните си. Така болестта се разпространява значително по-лесно. За недопускане на такива действия се водят информационни кампании, за да могат фермерите у нас да се запознаят със ситуацията и да не прибягват до укриване на зараза. Болестта е изключително опасна за животните, тъй като има летален край.
 
За защита от болестта Африканска чума по свинете по границата ни беше изградена 133 км ограда от бодлива и режеща тел, поставени са репеленти имитиращи вълча урина, за да защитят страната от набези на диви свине.