Редица държави членки подкрепиха незадължителния характер на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. Отново обаче има разнопосочни сигнали. Някои министри се изказват в подкрепа на по-справедливото подпомагане на доходите, а други призовават за по-добро разпределение на подкрепата между малките и големите стопанства. 
 
 
Макар мненията на страните-членки да се различават, има превес при избиране на повторното въвеждане на прага от 2 000 евро, по отношение на прилагането на финансовата дисциплина, който Европейската комисия (ЕК) иска да премахне, пише ОДЗ-Кюстендил. Въпреки това, няколко държави членки подкрепиха премахването му. Две от тях препоръчаха засилване на различните мерки за управление на риска и кризи в селското стопанство. 
 
Министрите като цяло подкрепят компромиса на Председателството по трите предложения за базови актове. Включително по отношение на определението за „постоянни пасища“, като се запази дефиницията, съдържаща се в Регламент „Омнибус“. Освен това доброволното определяне на понятието „истински фермери“. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg