Със заповед на служебния министър на земеделието Георги Тахов разпределението на бюджета за финансовата 2024 година за интервенциите в сектор Пчеларство се променя според направените промени в Стратегическия план за развитие на земеделието 2023-2027 г., научи Агри.БГ. 
Общият бюджет в размер на над 6,2 млн. лева остава същият, промените касаят вътрешното разпределение по интервенции, се вижда от заповедта на министъра. 

Предвижда се от интервенцията “Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики” бюджетът да бъде сведен до 0 лева, като оттам ще бъдат преразпределени 25 хил. лева.

Нулев ще бъде бюджетът по две дейности по още две интервенции - “Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” за дейността за изследователски проекти, както и “Популяризиране комуникация и маркетинг, включително и действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти” за дейността организиране на изложения и фестивали. 

Три пъти обаче се намалява бюджетът, предвиден в началото на 2024 г. за борба с вароатозата и дейностите по третиране на пчелните семейства срещу причинителя на болестта - от 1,579 млн. лева на 555 757 лева. 


По третата интервенция “Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели” за дейностите по подновяване и увеличаване на пчелните кошери ще бъде запазен предвидения в началото на годината бюджет от над 1,85 млн. лева.

Бюджетът от близо 120 хил. лева за интервенция в областта на подвижното пчеларство също ще бъде запазен, както и по интервенцията за инвестиране в материални и нематериални активи в размер на близо 1,9 млн. лева. 

Ще бъдат  намалени обаче парите за лабораторен анализ на пчелни продукти, загубата на пчели или спада на производителността и при случаи на отравяне на кошери. 

С близо 1 млн. лева се предвижда да бъдат увеличени средства за закупуване на пчелни майки по интервенцията “Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително и развъждане на пчели”.

От 173 584 лева средствата нарастват до 1 131 834 лева по дейността за закупуване на пчелни майки, а за отводки - от 447 360 лева средствата нарастват до 667 256 лева. 
Общият бюджет по интервенцията става 1 799 090 лева вместо досегашните 620 944 лева.