Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България ще се проведе в края на месец ноември. 
 
Заседанието ще протече при следния дневния ред: Отчет на Управителния Съвет; Доклад на Контролния съвет; Финансов отчет; Приемане на насоки за развитие на СППЗ; Промени в Устава на СППЗ; Избор на УС и КС; Разни.
 
Отчетно изборното събрание на Съюза на производителите на плодове и зеленчуци ще се проведе на 27 ноември 2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на хотел „Извора”, Старозагорски минералии бани, общ. Стара Загора.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!