След премахването на квотите за мляко през 2015 г., захарта беше последният сектор със система за управление на производството. Квотите за производство на захар са въведени през 1968 г. и реформирани неколкократно.
 
Между 2006 г. и 2010 г. секторът на захарта претърпя дълбоко преструктуриране в подготовка за прекратяване на квотите – въведена беше система за компенсации от Общността за прекратяване на дейността, възлизаща на 5,4 млрд. евро, която намали производството в рамките на квотите с около 6 милиона тона, с което направи сектора по-конкурентоспособен. 
 
 
Решението за премахване на квотите беше взето по време на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 2013 г. То пораждаше притеснения за някои държави членки, за браншови организации като Копа и Кожека, както и за производителите на захарно цвекло, които искаха системата да се удължи до 2020 г. Комитетът на потребителите на захар (CIUS), от друга страна, приветства този ход. Европейската комисия увери, че е направено всичко възможно, за да се осигури плавен преход и че секторът е  подготвен за бъдещето. 
 
Секторът все още разполага с няколко инструмента за намеса на пазара при необходимост: възможност за предоставянето на обвързана подкрепа, частно складиране, колективни договори между земеделските стопани и производителите на захар, тарифни квоти за внос, както и няколко клаузи в Общата организация на пазара (ООП), които позволяват на Комисията да предприеме мерки в случай на сериозна пазарна криза. Освен това износът на захар от ЕС вече не е ограничен до 1.374 млн. тона в рамките на СТО. ЕС е най-големия производител на захар от захарно цвекло в света, с основни производители Франция, Германия, Полша, Холандия и Белгия. Производствената квота на ЕС възлизаше на 13,5 млн. тона захар, към която са добавени 0,72 млн. тона изоглюкоза (подсладител, алтернатива на захарта). 
 
Според прогнозите на ГД "Земеделие и развитие на селските райони", производството на захар в Европа вероятно ще се увеличи с 6% между 2016 г. и 2026 г., а производството на изоглюкоза може да се удвои до около 2,3 млн. тона. Вносът ще продължи да намалява от 3,5 до 1,8 млн. тона, докато износът се очаква да нарасне от 1,3 на 2,5 млн. тона. От пролетта на 2017 г. международните цени са намалели поради общия излишък на захар след две години на недостиг. В резултат на това през септември 2017 г. цените на световния пазар възлизат на около 311 евро/тон, в сравнение с 501 евро/тон в ЕС. Очаква се с появата на новата реколта цените да продължат да се понижават.