Министерството на земеделието и храните ще прилага четири схеми за преходна национална помощ от 2015-та година, става ясно от проекта на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания, публикуван от Земеделското министерство.
 

1. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар;

2. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството;

3. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството;

4. схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството.


Според Наредбата допустими за подпомагане с преходна национална помощ на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Изключение правят постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите с винени сортове лозя и с тютюн.

 

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко 0,5 хектара трайни насаждения, или един хектар (1 хектар) за всички останали земеделски площи.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!