В измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските призводители са заложени сериозни глоби за фермери, които са получили неправомерно ваучери за гориво за земеделие. Държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“ се прилага от началото на тази година, а общият размер на предвидената помощ е 84 млн. лв.

 

В промените на Закона за подпомагане на земеделските производителите е записано: „Земеделски производител, който в нарушение на закона получи ваучери за гориво, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2 000 до 5 000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева“. Същият размер на глоби грози фермерите, ако не използват по предназначение получените ваучери за гориво.

 

В административните разпоредби е записано, че на санкция не подлежат земеделските производители, нарушили разпоредбите по непредпазливост, но в тези случаи земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери заедно със законната лихва от датата на получаване им. Актовете за нарушения се съставят от съответната областна дирекция на ДФЗ, на които е възложено да извършват проверките.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!