Последният прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ приключи на 30 септември. От тогава минаха повече от три месеца.

Кои мерки стартират през 2020 г.? Вижте индикативния график

С въпроса кога фермерите могат да очакват предварителния ранкинг Агри.БГ се обърна към изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Васил Грудев.

„До края на тази седмица ще приключи процесът, в който проектните предложения се интегрират в нашата система, за да можем да излезем с предварителен ранкинг. Той ще бъде качен в ИСУН, за да знаят бенефициентите коя е предварителната граница, над която ще подпомагаме проектите“, обяви Васил Грудев.

Васил Грудев: „По подмярка 6.3 има подадени общо 2400 проекта. Наличният бюджет от 22 млн. евро е за общо 1466 проекта.“ 

През януари 2020 г. е предвиден нов прием по подмярка 6.3. В Индикативната работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е записано, че приемът следва да продължи до месец март. Заложеният бюджет е 6 млн. евро и то строго насочен. 

Бюджетът ще се разходва от малки животновъдни стопанства, които отглеждат свине, овце, кози или птици. Помощта за един проект ще бъде левовата равностойност на 15 хил. евро, като целта е развитие на стопанствата.

Новото тази година е, че преговаряме с Европейската комисия (ЕК) да отпадне изискването кандидатстващите фермери да доказват доходи от земеделска дейност. 

„До момента имахме два приема по тази подмярка. Установихме обаче, че има трудност, която до известна степен спира земеделските стопани. Това е доказването на доходи от земеделска дейност. В момента сме в процедура с ЕК това изискване да отпадне“, коментира преди време експертът Владислав Цветанов от земеделското министерство.

Експерт от МЗХГ: „Със средствата по подмярка 6.3 могат да се закупуват и животни.“

Мотивите на ресорното министерство са подкрепени и с една друга ситуация, която се наблюдава през последните години в страната. Това са заразните болести по животните, които продължават да нанасят щети на личните стопанства. 

„Надяваме се, че с тази подмярка малките стопанства, първо, да кандидатстват при по-облекчени условия. Второ, чрез тези средства фермерите да подобрят своята биосигурност. Дали с тези средства ще купят специализирани съоръжения и оборудване за дезинфекция, или ще направят по-добра своята ограда, преценката ще бъде тяхна“, допълни Цветанов.