В близките месеци земеделието ще бъде включено в разпоредбите на действащия Закон за ограничаване изменението на климата.

Опасности от заболяване на посевите, заради топлото време

За целта правителството е внесло в Народното събрание проект за промени в закона. На този етап за селското стопанство се предвижда държавата да започне измерване и отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове от всички видове площи с размер над 1 декар.

За собствениците и ползвателите на земеделски земи в закона не са посочени изисквания, няма и финансови тежести или ползи. Селското стопанство и горите са областите, които предлагат най-голям потенциал за поглъщане на парникови газове без специални инвестиции за тази цел.

Промяната в българския закон се налага заради влезлия в сила преди година и половина Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове във връзка с мерките за климата и енергетиката до 2030 г. Това стана ясно от мотивите на правителството, подписани от вицепремиера Томислав Дончев.

Новият текст в проекта за промени, който засяга земеделците, гласи:

„Този закон урежда обществените отношения, свързани с отчитане на емисиите и поглъщанията и изпълнението на задълженията в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамките на областта на климата и енергетиката до 2030 г.“

Европейският регламент дава указания на държавите членки как да извършат събирането на данните и как да се възползват от съществуващите програми и проучвания на ЕС.

В това число са посочени рамковото изследване на земеползването (LUCAS), Европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“ и европейската система за спътникова навигация „Галилео“.