Предстоят засилени проверки за спазването на трудовото законодателство в земеделските стопанства, стана ясно днес от съобщение на Главната инспекция по труда (ГИТ).

Цяло село бори безработицата със земеделие

Селското стопанство е един от двата сектора, идентифицирани като рискови по отношение на недекларирания труд и за спазване на разпоредбите за здраве и безопасност при работа. 

Инспекторите по труда специално ще следят за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в аграрния сектор, изплащане на възнагражденията и разпределението на работното време и почивките, заплащането на труда и други.

На проверка подлежат всички видове производители – малки, средни и големи.

ГИТ: „Контрол, насочен към превенция на недекларирания труд и интензивни проверки в икономически дейности, идентифицирани като рискови по отношение прилагането на трудовото законодателство, са акцентите в плана за дейността на Инспекцията по труда през 2020 г.“

Особено внимание ще бъде отделено на обекти с високо ниво на трудовия травматизъм през миналата година. Там акцентът ще бъде върху осигуряването на безопасни условия на труд.

Сред приоритетите в дейността на ГИТ през тази година ще бъде и контролът на трудовата миграция и трудовата мобилност на работната сила. 

Инспекцията ще организира в нашата страна провеждането на общоевропейска кампания за избягване на недекларирания труд. Тя се организира от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд и ще се проведе във всички страни членки на ЕС в периода март – юни 2020 г.