14.01.2009
Място канцеларията на синдика в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев" № 7
Синдик Янко Николов Стоянов За справки: 052 603 100, 0887 394 968,
Дело номер, съд т.д. 75/2007, Окръжен съд Добрич
Длъжник "Стефан Караджа" ЕООД, с. Стражица, Община Балчик в несъстоятелност
Ред на продажбата продажба по реда на чл. 717а - 717е от ТЗ

Група № 1 - овце 89 бр, източнобългарска порода, с начална тръжна цена - 5 940.00 лв
Група № 2 - шилета над 6 м. 28 бр., източнобългарска порода, с начална тръжна цена -1 610.00 лв.
Група № 3 - агнета до 30 дни - 8 бр., източнобългарска порода, с начална тръжна цена - 240.00 лв
ЖРЕБЦИ ПЕПИНИЕРИ , КОНЧЕТА и КОБИЛИ  - вкл. расови ! - на цени от 350 до 2800 лв ! :баси: - евтинийка, купувай народе !

-----------------------------
Дата 15.01.2009
Място канцеларията на синдика в гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7
Синдик Янко Николов Стоянов
Дело номер, съд т.д. 6/2007, Окръжен съд Търговище
Длъжник "Агрофрукт" ООД, гр. Търговище в несъстоятелност
Ред на продажбата продажба по реда на чл. 718 от ТЗ

За продажба като цяло на: „Предприятие за съхранение и преработка на селскостопанска продукция" - водоснабдено, електрифицирано и газифицирано, с издадено Разрешение за ползване № 49/30.11.2004 год.