През маркетинговата година 2017/2018 производството на круши в България се е увеличило с 42%. Производството на трапезно грозде също бележи 42% ръст, вследствие на благоприятните климатични условия. При ябълките обаче е налице стагнация, сочи доклад на Глобалната селскостопанска информационна мрежа (GAIN) към Министерство на земеделието на САЩ (USDA).

Китай има нужда от ябълки, круши и десертно грозде

При едни нормални климатични условия прогнозата за сезон 2018/2019 е за ръст на производството на круши, а също така на десертно грозде и ябълки.

Въпреки че ябълките все още са широко разпространени, преработени и свежи, в България, тяхното господство отслабва поради нарастващото присъствие на други плодове.

През сезон 2017/18 ябълките представляват 10,7% от общата площ на овощните градини в България и 20,4% от общото производство на плодове. Вносът на ябълки спада през 2017/18 в резултат на по-високите международни цени. Според доклада се очаква вносът на ябълки в България да се увеличи през сезона 2018/2019.

При крушите прогнозата гласи умерено увеличение на потреблението.